Persbericht: Nationaal Mensenrechteninstituut, een belangrijke stap vooruit

12 april 2019

De Liga voor Mensenrechten verwelkomt de commissie-stemming voor de oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut

       

PERSBERICHT - De Commissie Buitenlandse Betrekkingen stemde vandaag voor de oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut. Eind april wordt de wet naar alle waarschijnlijkheid plenair gestemd. De Liga voor Mensenrechten is verheugd dat het er eindelijk van zal komen.  “Ons land werd al ettelijke keren op de vingers getikt door de VN en de Raad van Europa omdat we nog geen A-status instituut hadden. De oprichting ervan staat sinds 2003 in ieder regeerakkoord en menig straffe aankondiging is aan deze dag vooraf gegaan”, stelt voorzitter Kati Verstrepen.

De Liga voor Mensenrechten trekt al jaren mee aan de kar om tot een nationaal mensenrechteninstituut te komen. In 2006 maakte de mensenrechtenorganisatie deel uit van een platform dat een concreet voorstel van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de deelstaten op tafel legde. Ook de laatste jaren ging veel energie naar lobbywerk bij beleidsmakers. In het tienpuntenplan, dat de Liga samen met La Ligue des Droits Humains ontwikkelde naar aanloop van de verkiezingen, werd ook opgeroepen tot de oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut.

De Liga is erg tevreden dat de inspanningen van het middenveld tot resultaat hebben geleid. Er is echter nog werk aan de winkel. Ten eerste moeten nu de onderhandelingen starten om de regio’s te laten toetreden tot het instituut. De Liga roept de partijen dan ook op om nu de politieke verantwoordelijkheid te nemen hiermee vooruit te gaan”, zegt Verstrepen. “Ten tweede vraagt de Liga duidelijkheid rond de adviesbevoegdheid van het instituut: in welke materies mag het advies verlenen en op welk moment in het wetgevend proces? Ten slotte wijst de Liga er op dat een mensenrechteninstituut ook het rijke en diverse middenveld in België moet betrekken in haar werk, naar het voorbeeld van Frankrijk en Duitsland. Mensenrechten versterken is teamwerk”, aldus voorzitter Verstrepen.  

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.